Malmö Modern Psykologi AB - Psykologbehandling, KBT terapi, relationsterapi, handledning
 
Leg psykolog Stefan Löfgren
Fyra års erfarenhet av skolpsykologi med utredning och handledning.
Arbetat med KBT heltid sedan 2012. Stefan har tidigare hållit ca 150 föreläsningar i olika KBT tekniker

KBT terapi:  Viktigast är att få lättnad i sitt mående. Du får lära dig tekniker för att använda på egen hand. Detta är hjälp till självhjälp. En terapi kan i rehabiliteringsgarantin vara kort kbt  eller lång kbt (upp till 25 samtal). Jag utgår i terapin från personlighetsmodellen Enneagram. 
Jag arbetar med kriser, relationsproblem, sorgbearbetning, depression, ångest, stress, fobier, beroendeproblem, stärkande av självförtroende och livslust

Jag erbjuder privata sessioner av relationsterapi utifrån Enneagrammodellen. Enskilda sessioner / paket
 

 

 
Site Builder drivs av  Vistaprint