Malmö Modern Psykologi AB - Psykologbehandling, KBT terapi, relationsterapi, handledning

Kognitiv Beteende terapi ( KBT) i syfte att hjälpa dig med depression, ångest, stress, fobier, kriser, sorg, självkänsla/självförtroende.
Du kan i rehabiliteringsgarantin få antingen KBT kort eller KBT lång. Om du vill gå i terapi eller få handledning som inte går via landstingets högkostnadskort så väljer du själv längden på behandling/handledning.


Rehabiliteringsgarantin: Malmö Modern Psykologi AB är ackrediterad för att ta emot patienter i Region Skånes regi. Det innebär att du som privatperson kan gå till din vårdcentral och be om en remiss i KBT terapi. Du betalar endast 200 kr per gång och stämplar på ditt högkostnadskort tills du kommit upp till 1150 kr. Då får du frikort. 
 
Leg. Psykolog Stefan Löfgren
Telefon: 040 - 615 21 88
Mobil: 0707 - 42 13 49
 
Malmö:
Remissadress och mottagningsadress i Malmö:
Malmö Modern Psykologi AB
Lantmannagatan 41 A, 214 48 Malmö
(Huset heter Facklan och ligger i korsningen till Lönngatan. Det går bussar nr 1 och nr 35 från södervärn till hållplats sofielund, vilket är 50 m från Facklan.)
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.