Malmö Modern Psykologi AB - Psykologbehandling, KBT terapi, relationsterapi, handledning

Kognitiv Beteende terapi ( KBT) i syfte att hjälpa dig med depression, ångest, stress, fobier, kriser, sorg, svag självkänsla.
Du kan i rehabiliteringsgarantin få antingen KBT kort eller KBT lång. Om du vill gå i egenterapi, relationsterapi eller få handledning som inte går via landstingets högkostnadskort så väljer du själv längden på behandling/handledning.


Relationsterapi utifrån personligheter. Enskilda sessioner eller paket

Rehabiliteringsgarantin: Malmö Modern Psykologi är ackrediterad för att ta emot patienter i Region skånes regi. Det innebär att du som privatperson kan gå till din husläkare/ vårdcentral och be om en remiss i KBT terapi, och be dem skicka remissen till Malmö Modern Psykologi. Du betalar endast 200 kr per gång och fortsätter såklart att stämpla på det högkostnadskort som du redan har tills att du kommit upp till 1100 kr. Då får du frikort. Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader.
 
Leg. Psykolog Stefan Löfgren
Telefon: 040 - 615 21 88
Mobil: 0707 - 42 13 49
 
Malmö:
Remissadress och mottagningsadress i Malmö:
Malmö Modern Psykologi
Lantmannagatan 41 A
214 48 Malmö
(Huset heter Facklan och ligger i korsningen till Lönngatan. Det går bussar nr 1 och nr 35 från södervärn till hållplats sofielund, vilket är 50 m från Facklan.)
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.