Malmö Modern Psykologi AB - Psykologbehandling, KBT terapi, relationsterapi, handledning

Kognitiv Beteende terapi ( KBT) i syfte att hjälpa dig med depression, ångest, stress, fobier, kriser, sorg, självkänsla/självförtroende.
Du kan i rehabiliteringsgarantin få antingen KBT kort eller KBT lång. Om du vill gå i terapi eller få handledning som inte går via landstingets högkostnadskort så väljer du själv längden på behandling/handledning.


Rehabiliteringsgarantin: Malmö Modern Psykologi AB är ackrediterad för att ta emot patienter i Region Skånes regi. Det innebär att du som privatperson kan gå till din vårdcentral och be om en remiss i KBT terapi. Du betalar endast 200 kr per gång och stämplar på ditt högkostnadskort tills du kommit upp till 1150 kr. Då får du frikort. Du kan betala kontant, med swish, med kort eller få en faktura mot en extra avgift. 
 

Privata sessioner för akut behandlingstid. Ifall du inte har tid att vänta på din plats i kön med en remiss så kan du betala extra för att få snabbare tid, inom en vecka. Det kan vara en god idé att ta ett par tider, under tiden du står i kö för din remissbehandling ifall du har ett akut dåligt mående.
 
Leg. Psykolog Stefan Löfgren
Telefon: 040 - 615 21 88
Mobil: 0707 - 42 13 49
 
Malmö:
Remissadress och mottagningsadress i Malmö:
Malmö Modern Psykologi AB
Lantmannagatan 41 A, 214 48 Malmö
(Huset heter Facklan och ligger i korsningen till Lönngatan. Det går bussar nr 1 och nr 35 från södervärn till hållplats sofielund, vilket är 50 m från Facklan.)
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.